Nedostupnosť služby / Service not available

Vážený klient,
neustále pracujeme na tom, aby bolo využívanie služby InBiz
pre Vás jednoduchšie. Z dôvodu údržby informačných systémov
nie je momentálne možné prihlásenie do InBizu.
Prosím skúste sa prihlásiť neskôr alebo zavolajte Službu Kontakt
na 0850 111 717 (alebo +421 248 555 973 zo zahraničia).
Vaša VÚB banka

Dear client,
we are continuously working on the usability and efficiency
of the InBiz service. Due to technical maintenance
of our information systems it is currently
not possible to login into InBiz application.
Please try to login later or call our service Kontakt
at 0850 111 717 (or +421 248 555 973 from abroad).
Your VUB bank